Detective Conan Cafe Time Blind Box

$14.00

Option
This product is unavailable

1. Conan Edogawa
2. Ai Haibara
3. Shinichi Kudo
4. Ran Mouri
5. Heiji Hattori
6. Shuichi Akai
7. Tooru Amuro
8. Phantom Thief Kid